bel ons banner

Veilig, goed én plezierig autorijden leer je bij deze professionele rijschool in Wijchen!

Rijexamen

Rijexamen en je rijbewijs

Verklaring van rijvaardigheid

Het CBR verzorgt in Nederland de rijexamens. Tijdens het examen beoordeelt het CBR of je goed in staat bent om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Daarbij speelt de veiligheid van jezelf en van anderen een grote rol. Als je rijvaardigheid voldoende is om zelfstandig de weg op te kunnen, verstrekt het CBR een Verklaring van rijvaardigheid.

Verklaring van geschiktheid

Het CBR gaat ook na of je lichamelijke of geestelijke problemen hebt die van invloed kunnen zijn op je rijgedrag. Als er medisch geen belemmeringen zijn, verstrekt het CBR een Verklaring van geschiktheid.

Je rijbewijs

Je rijbewijsdocument krijg je niet van het CBR; dat verstrekt de gemeente waar je woont. Voorwaarde is wel dat je Verklaringen van rijvaardigheid en geschiktheid geregistreerd staan in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB).

Voorwaarden CBR-examen

De CBR-examenvoorwaarden kun je downloaden vanaf de site van het CBR.

Let op! De behaalde theorie is 1,5 jaar geldig. Binnen dit jaar moet je dus slagen voor je praktijkexamen, anders zul je opnieuw een theorie-examen moeten afleggen.

Op naar je rijexamen? Meld je bij ons aan voor rijlessen!

© 2018 Van perlo

Webdesign en Webdevelopment | Webtopus