Algemene voorwaarden

Hier zijn enkele algemene voorwaarden voor Autorijschool Ben & Solange van Perlo:

Laatst bijgewerkt op 18-12-2023.

1. Inschrijving en betaling:

 • Bij inschrijving voor rijlessen bij Autorijschool Ben & Solange van Perlo ga je akkoord met onze betalingsvoorwaarden.
 • Betaling dient voorafgaand aan de rijlessen te worden voldaan volgens de overeengekomen betalingsregeling.
 • Om niet in één keer voor zo’n grote uitgave te staan, kun je bij Autorijschool Ben & Solange van Perlo de betalingen spreiden. Het is mogelijk om je lespakket in drie termijnen te betalen. Je kunt dan betalen bij de eerste, achtste en vijftiende les.

2. Rijlessen:

 • Rijlessen worden gegeven volgens een vooraf vastgesteld rooster dat in overleg met de instructeur kan worden aangepast.
 • Lessen dienen minimaal 48 uur van tevoren te worden geannuleerd. Bij niet tijdig annuleren wordt de les in rekening gebracht.

3. Gezondheid en geschiktheid:

 • Je dient in goede fysieke en mentale gezondheid te verkeren om rijlessen te volgen. Eventuele medische aandoeningen of medicijngebruik dien je te melden aan de instructeur.
 • Autorijschool Ben & Solange van Perlo behoudt zich het recht voor om rijlessen op te schorten of te beëindigen als er twijfels zijn over de geschiktheid van de leerling.

4. Praktijkexamen:

 • Het praktijkexamen wordt aangevraagd in overleg met de leerling zodra deze rijgeschikt wordt geacht.
 • De kosten voor het praktijkexamen zijn niet inbegrepen in het lespakket en dienen apart te worden betaald.

5. Aansprakelijkheid:

 • Autorijschool Ben & Solange van Perlo is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel tijdens de rijlessen, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

6. Beëindiging van de overeenkomst:

 • Autorijschool Ben & Solange van Perlo behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met een leerling te beëindigen bij wangedrag of herhaaldelijke schending van de algemene voorwaarden.

7. Privacy:

 • Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor administratieve doeleinden.

8. Overige bepalingen:

 • Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd met voorafgaande kennisgeving aan de leerling.
 • Geschillen worden in overleg opgelost.

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden ga je een overeenkomst aan met Autorijschool Ben & Solange van Perlo en verklaar je je akkoord met de genoemde voorwaarden.

2024 Autorijschool Ben & Solange van Perlo | Algemene voorwaarden | Privacybeleid

Website: Devidee